gru 16, 2018

Programowanie fizjoterapii osób z rozwojowymi zaburzeniami napięcia mięśniowego od okresu dziecięcego po dorosłość


Data: 16- 18.12.2018r.

Miejsce: Toruń

Cena: 1300 zł 

Celem szkolenia jest omówienie różnych form nieprawidłowego napięcia posturalnego oraz dobór środków terapeutycznych w zależności od rodzaju występujących zaburzeń napięcia oraz wieku pacjenta. Głównym celem jest edukacja uczestników w kierunku nabycia umiejętności swobodnego manipulowania ‘parametrami’ różnych metod fizjoterapeutycznych i kierunkowania ich w stronę zwiększenia lub zubożenia stymulacji układu nerwowego, co ma związek z charakterem zaburzenia pierwotnego (wygórowane lub zmniejszone napięcie mięśniowe).

 

Po ukończeniu szkolenia Absolwenci kursu uzyskają wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów powstawania różnych zaburzeń napięcia posturalnego oraz praktyczne umiejętności diagnozy oraz terapii osób z zaburzeniami napięcia posturalnego. Uczestnicy zdobędą także zdolność do samodzielnego planowania i wyznaczania kierunku postępowania, jak również odpowiednich proporcji wykorzystywanych środków terapeutycznych u pacjentów w różnym wieku i z różnymi postaciami zaburzeń, w ramach pojedynczych sesji usprawniania oraz w długofalowym procesie rehabilitacji.

 

Szczegółowy program

 1. Klasyfikacja zaburzeń napięcia posturalnego.
 2. Mechanizmy powstania wzmożonego napięcia posturalnego:
  1. niezwiązanego z uszkodzeniem OUN
  2. związanego z uszkodzeniem OUN
 3. Mechanizmy powstawania obniżonego napięcia posturalnego:
  1. niezwiązanego z uszkodzeniem OUN
  2. związanego z uszkodzeniem OUN
 4. Wpływ zaburzonego napięcia posturalnego na rozwój automatyzmów ruchowych (reakcji nastawczych i równowagi) w okresie niemowlęcym.
 5. Konsekwencje nieprawidłowego rozwoju automatyzmów ruchowych (reakcji nastawczych i równowagi) po okresie niemowlęcym.
 6. Dobór środków terapeutycznych do usprawniania niemowląt i małych dzieci ze wzmożonym napięciem posturalnym.
 7. Dobór środków terapeutycznych do usprawniania niemowląt i małych dzieci z obniżonym napięciem posturalnym.
 8. Schemat postępowania terapeutycznego u osób wykazujących wzmożenie lub obniżenie napięcia posturalnego po zakończeniu okresu dziecięcego.
 9. Środki terapeutyczne służące minimalizowaniu konsekwencji wzmożonego napięcia posturalnego.
 10. Środki terapeutyczne służące minimalizowaniu konsekwencji obniżonego napięcia posturalnego.
 11. Integracja różnych kierunków działań terapeutycznych u osób wykazujących wzmożenie lub obniżenie napięcia posturalnego po zakończeniu okresu dziecięcego.
 12. Ocena konsekwencji zaburzeń napięcia posturalnego i ich kompensacji po zakończeniu okresu dziecięcego.
 13. Dobór środków terapeutycznych u osób wykazujących pierwotne wzmożenie lub obniżenie napięcia posturalnego po zakończeniu okresu dziecięcego.

Prowadzący:  dr n kf Anna Gogola dr hab. Rafał Gnat prof. Nadzw AWF Katowice

Kalendarium