lis 29, 2020

Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem


UWAGA!
Szkolenie odwołane z powodu pandemii. Osoby, które wpłaciły zadatek na szkolenie otrzymają zwrot.

Mamy nadzieję, że niebawem wznowimy nasze szkolenia. Do zobaczenia!

 

data: 29.11.2020

cena: 380 zł

miejsce: Toruń

Odbiorcy:

RODZICE I OPIEKUNOWIE, początkujący logopedzi, terapeuci

Cel:

Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy rodzicom i opiekunom dotyczącej pracy z osobami z autyzmem w szczególności w zakresie wspomagania rozwoju mowy i umiejętności komunikacji.

 

 Program:

1.Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podstawowa terminologia

2. Etapy rozwoju mowy (norma)

  1. Ocena mowy dziecka (norma) - diagnoza
  2. Autyzm – podstawowe pojęcia i definicje, etiologia
  3. Triada autystyczna – czym jest?
  4. Rozwój mowy u osób z autyzmem
  5. Trudności diagnostyczne – testy specjalistyczne
  6. Specyfika terapii dzieci z autyzmem

- trening jedzenia

- komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC)

- nietypowe wzorce zachowań

- postępowanie w sytuacjach trudnych

- pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej

      9. Aspekty prawne – autyzm a prawo

Metody pracy:

- wykład/prezentacja multimedialna

- film

- dyskusja

- ćwiczenia praktyczne

- analiza studium przypadku

 

9.00 – 17.00

 


Prowadzący:  Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Kalendarium