lis 21, 2020

Uszkodzenia narządu słuchu - diagnoza i programowanie terapii logopedycznej


UWAGA!
Szkolenie odwołane z powodu pandemii. Osoby, które wpłaciły zadatek na szkolenie otrzymają zwrot.

Mamy nadzieję, że niebawem wznowimy nasze szkolenia. Do zobaczenia!

data: 21.11.2020 r.

cena: 380 zł

miejsce: Toruń

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z konsekwencjami wpływu uszkodzenia narządu słuchu na rozwój i zaburzenia mowy
u dzieci. W czasie szkolenia zostaną przedstawione informacje na temat funkcji, etiologii zaburzeń i uszkodzeń w obrębie narządu słuchu oraz możliwości diagnostyczno-terapeutycznych u dzieci.

PROGRAM SZKOLENIA:

Narząd słuchu – anatomia i fizjologia.
Rozwój funkcji słuchowych.
Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
Wywiad surdologopedyczny.
Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci
z uszkodzeniami narządu słuchu.
Metody i strategie terapii.
Wychowanie słuchowo-językowe
a trening słuchowy.
Komunikacja alternatywna
i wspomagająca (AAC).
Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego.
Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
(C)APD.
Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne.
Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.


Prowadzący:  Agnieszka Dziedzic

Kalendarium