lis 28, 2020

AAC - wprowadzenie


UWAGA!
Szkolenie odwołane z powodu pandemii. Osoby, które wpłaciły zadatek na szkolenie otrzymają zwrot.

Mamy nadzieję, że niebawem wznowimy nasze szkolenia. Do zobaczenia!

data: 28.11.2020 

cena: 380 zł

miejsce: Toruń

9:00-15:00
 
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami oddziaływań logopedycznych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych niemówiących lub mających trudności w porozumiewaniu się oraz z zasadami pracy terapeutycznej, z wykorzystaniem systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej. 

 

1. Mowa a komunikacja – podstawowa terminologia.
2. Warunki skutecznej komunikacji. 
3. Strategie komunikacji i przekazywania informacji.
4. Systemy AAC – przegląd. 
5. Wybór systemu AAC. 
6. Techniki nauki używania znaków.
7. Budowanie systemu AAC. 
8. Technologia wspomagająca, sprzęt i oprogramowanie – technologia niska i wysoka. 
9. Sytuacje trudne w pracy logopedy. 
10. Rola rodziny w procesie terapeutycznym. 
11. Propozycje ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy i poznawczy użytkowników AAC
12. Pomoce terapeutyczne – przegląd. 

 

 

Metody pracy:

- wykład/prezentacja multimedialna

- film

- dyskusja

- ćwiczenia praktyczne

- analiza studium przypadku


Prowadzący:  Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska

Kalendarium