pa 31, 2020

Elektrostymulacja w logopedii


ZAPISY ZAKOŃCZONE!

ZMIANA TERMINU!!!

data: 31.10.2020

cena: 650 zł

miejsce: Toruń

!!!UWAGA!!!
Cena szkolenia nie obejmuje  urządzenia.
Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia, każdy  uczestnik musi mieć własny elektrostymulator. Jest możliwość zakupu elektrostymulatora z dodatkowymi elektrodami w cenie 350 zł (faktura)
Prosimy o deklaracje chęci zakupu w wiadomości mailowej.
 
 
Godziny szkolenia: 9:00-18:00
 

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uprawniający do przeprowadzenia podstawowych zabiegów z zakresu elektrostymulacji.

 1. Zapoznanie z strukturami anatomicznymi (mięśnie, nerwy, fałdy) w aspekcie elektrostymulacji.
 2. Zapoznanie z odziaływaniem prądów wysokiej, średniej i małej częstotliwości
 3. Zabiegi elektrolecznicze przy użyciu prądu stałego:

a)galwanizacja

b)jontoforeza

 1. Prądy małej częstotliwości

a)elektrostymulacja

b)impulsy prostokątne

c)impulsy trójkątne

 1. Elektrodiagnostyka .Metody stosowane w elektrodiagnostyce układu nerwowo-mięśniowego:

a)metody jakościowe

b)metody ilościowe

 1. Aparaty do elektrostymulacji
 2. Prąd małej częstotliwości w leczeniu porażeń krtani , fałdów, nerwów, niedowładów,
 3. Elektrostymulacja czynnościowa
 4. Przezskórna stymulacja elektryczna (TENS — transcutaneous electrical nervestimulation).
 5. Metody i praktyczne zastosowanie elektrostymulacji podniebienia, krtani, warg, języka i m. twarzy.
 6. Metodyka zabiegów.
 7. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów i elektrostymulacji.
 8. Prądy średniej częstotliwości.
 9. Prądy interferencyjne prądy Nemeca.
 10. Modulowane prądy średniej częstotliwości.
 11. Zasady postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym i zasady bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektroleczniczych.
 12. Aparaty do elektrostymulacji.

Prowadzący:  Ewa Wojewoda

Kalendarium