lis 22, 2020

Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)


UWAGA!
Szkolenie odwołane z powodu pandemii. Osoby, które wpłaciły zadatek na szkolenie otrzymają zwrot.

Mamy nadzieję, że niebawem wznowimy nasze szkolenia. Do zobaczenia!

 

 

data: 22.11.2020 r.

cena: 380 zł

miejsce: Toruń

PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Rozwój funkcji słuchowych.

2.     Funkcje słuchowe a mowa.

3.     Czynniki zakłócające prawidłowy rozwój funkcji słuchowych.

4.     Zaburzenia przetwarzania słuchowego – charakterystyka zaburzenia (definicje, etiologia).

5.     Diagnoza APD – diagnoza audiologiczna i funkcjonalna

6.     Przedstawienie i omówienie poszczególnych typów APD

7.     Trening słuchowy

8.     Wykorzystanie ćwiczeń usprawniających funkcje słuchowe w procesie terapeutycznym (zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne).

9.     Funkcjonowanie ucznia z APD w klasie

10.  Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne – propozycje oddziaływań, dostosowanie   wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia

11.  Propozycje ćwiczeń stymulujących poszczególne funkcje słuchowe: materiał werbalny
i niewerbalny.

 

 

Szkolenie obejmuje 6 godzin zegarowych (8 dydaktycznych)


Prowadzący:  Agnieszka Dziedzic

Kalendarium