lut 9, 2020

Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (moduł I)


data: 9.02.2020 r. 

cena: 350 zł

miejsce: Toruń

 

Kategoria: aktualnosci-logopedyczne
Napisał: ola

Masaż logopedyczny od podstaw  – podejście praktyczne (moduł I)

Dla kogo: logopedzi, terapeuci, rodzice.

Czas trwania: 9.00-14.00 (czasami będę prosić o przesunięcie godzin w zależności od transportu)

  1. Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
  2. Ja przygotować się do przeprowadzenia masażu?
  3. Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
  4. Wibratory logopedyczne w praktyce – rodzaje, dobór.
  5. Masaż manualny twarzy:

               - rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,

               - masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.

            6. Ćwiczenia praktyczne  - jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?

 

Aleksandra Kaczyńska - Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. Ukończyła Kurs Metody Castillo Morales – Agrentina Cordoba (I i II Nivel), Terapeuta metody J.Brondo (Argentina–Cordoba).

 

Prośba o przyniesienie ze sobą na szkolenie:

Maty lub koca do położenia na podłodze (1 na parę wystarczy), płynu do decynfekcji rąk, oliwka do masażu twarzy (w ramach szkolenia Prowadząca chce zaktywizować Państwa do przeprowadzenia masażu na sobie, więc warto zadbać o wygodny strój).

 

prowadzacy: Aleksandra Kaczyńska
formularz: 1
miejsce: Toruń

Kalendarium